Høringssvar fra Susanne Kolåsæter

Boligsvindel- tilstandsrapport

Dato: 15.01.2018

Svartype: Uten merknad

det bør bli lovpålagt at tilstandsrapport skal foreligge ved salg av bolig. Takstmann bør stilles til ansvar dersom det er mangler i denne,og kjøper bør ha anledning til å trekke seg fra kjøp dersom det er vesentlige feil ved boligen. Takstmann som skal inn og foreta denne undersøkelsen må være totalt uavhengig /ikke leies inn jevnlig av eiendomsmegler eller forsikringsselskap.

 

vi har selv kjempet mot selgere av vårt hus i 4 år nå. De slapp unna til tross for ren løgn i egenerklæringsskjema og at takstrapport ikke opplyste om noen som helst feil og mangler på huset.