Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2626660_536097

Dato: 09.03.2019

Svartype: Med merknad
Tema:
Gjør unntak for kvalifisert kravet 3 i gresk.
Eller implenter det kravetetter det gis minst en mulighet til til å ta denne utdanningen.
Jeg er yrkesaktiv, har høyere utdanning og har mye erfaring med tolking - likevel ser det ut som at det er lite jeg kan jeg gjøre for å få hevet min kategori fra 4 til 3 slik at jeg kan få bli foretrukket og få oppdrag på linje med den eneste tolken som er i kategori 3 som virker aktiv med en madse tolketimer i tolkeportalen.
Jeg deltok på utdanning for tolker i offentlig sektor ved HiOA i 2013 som språkveileder og sensor. Derfor fikk jeg ikke tatt utdanningen. Og nå står jeg fast! jeg kan ikke se at jeg kan avansere det virker som om veiene er steng for det tilbys ikke tolke utdanning i gresk.
Derfor ville jeg anmode at det vurderes å gjøre unntak på kravet på å primært kalle inn tolk i kategori 3 når det gjelder gresk. Det fører til en skjevhet og klar hindring i at tolkeerfarinfen vedlikeholdes jevnt. Når det gjelder gresk språk så virker det som om det er kun en (1) tolk har fortrinnrett på oppdragene. Dette i følge det som tolkene selv fører inn i tolkeportalen når det gjelder opplysninger på antall timer tolking per år. 
Dette oppleves som fastlåst situasjon nettopp fordi det ikke tilbys en måte å avansere. Det virker låst i og med at kun en institusjon i Norge tilbyr tokeutdanning i offentlig sektor og gresk ser ikke ut å bli med på lenge ennå.