Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Dato: 04.03.2019

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høringen er ikke relevant for DSS, da den ikke berører vår virksomhet.

DSS ønsker ikke å avgi svar på høringen.

Vedlegg