Forsiden

Høringssvar fra Paul Drægebø

Dato: 12.03.2019

Svartype: Med merknad

Det må etableres nasjonal offentlig tolkesentral. All bestilling av tolker til det offentlige vil da gå via dette kontoret. Da vil den som mottar bestilling av tolk kunne gi råd til bruker samt ha tilgang til alle kvalifiserte tolker. Dette blir den billigste løsningen og den eneste som kan sikre tolken ok betaling samt sørge for at krav til tolkenivå faktisk ivaretas. Hilsen, Paul Drægebø, tolk