Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 723398

Dato: 18.03.2019

Svartype: Med merknad

Hei

Det er egentlig på tiden at det gjøres noe endelig med dette emnet. Det har lenge blitt praktisert så ulikt, og veldig uprofesjonelt. Og det er ikke så rart fordi det mangler reglement og kunnskap hos alle, både tolkebrukere, tolkeformidlere og selve tolkene.

Det beste som har skjedd i det siste er innføring av autorisasjonsprøven og tolke utdanningen.

Av de forslagene som jeg kunne ha tenkt meg er:

- Å beskytte tolke navnet med yrkesnavn, slik at det lages klart skille mellom kvalifikasjonene, ikke som det er i dag, alle heter tolk.

- Forslag til endring er at det minste som en person burde ha for å bli kalt for tolk at de har gjennomført utdanning til dagens kategori 3.

- De som er i dag i kategori 4 og 5 i dag burde ikke ha noe som helst i tittelen som tolk. Kategori 5 er det så dårlig at det gir ikke noe mening. ToSpot testen er så lett, at alle burde klare det ved å ha bodd i Norge under 2 år. Det er farlig fordi tolkebrukere tror at de er kvalifisert på en måte, slik at tolkebrukerne blir lurt for å bruke tolker i kategori 4 og 5, til å være gode tolker.

- Noen dagers kurs for å gi kvalifikasjon til kategori 4 er også veldig dårlig.

- Det burde generelt skilles mellom tolkene i registrene. Selv om det er tolker i kategori 3 for eksempel, med 30 studie poeng i tolkeutdanning, er de fortsatt forskjellige. En kan ha høyt utdanning i andre yrker, som gir høyere kunnskap innenfor flere emner tolken møter i hverdagen, enn en som er i samme kategori med bare fullført videregående skole, eller uten fullført videregående skole.

- Jeg tror at tolkeyrket burde være på høyskole nivå, slik at tittelen tolk kan tildeles bare dem som tar tolkeutdanning, og autorisasjonsprøve i tolking.

- Det som er kategori 4 og 5 burde være slik at det endres til noe annet enn tolk og at det kreves nivå på fagbrev nivå som andre yrker.

- Spesielt er viktig for å endre på hvem som skal være tolkeformidlere, og hvem skal jobbe for de formidlerne slik at tolkeoppdragene skal utføres bare av kvalifiserte tolker uansett om tolken er skaffet direkte eller via formidler.

- Spesielt er det viktig å regulere hvem skal få lov å stemple dokumenter. Det burde gjøres slik at tolkeformidlerne får ikke lov å stemple dokumentene med firmastempel, uten å vite om det er kvalifisert tolk/oversetter som har gjort det.

- I mange språk finnes det ikke translatører. I de språkene burde bare statsautoriserte tolkene få lov til å stemple dokumentene på de språkene. I språk hvor det finnes translatører, burde ingen andre få lov til å stemple dokumentene, ikke tolkefirmaene heller.

- Skille mellom satsene slik at ufaglærte, og de forskjellige kategoriene får ikke like mye i timelønn.

- Men samtidig regulere det slik at satsene gjøres ikke slik at tolkebrukere skal bruke de lavest betalte for å spare penger.