Forsiden

Høringssvar fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

Dato: 01.03.2019

Svartype: Uten merknad

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) har tatt høringsnotatet til orientering, og vi har ingen kommentarer.