Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune - Tolketjenesten TolkSør

Dato: 03.06.2019

Svartype: Med merknad

Viser til opplastede dokumenter der vi har lagt frem vår høringsuttalelse.

Høringsuttalelsen sendes inn på vegne av Tone Kylland, virksomhetsleder service og integrering.

Med vennlig hilsen

Robert Roy Hoffmann

Avdelingsleder tolketjenesten TolkSør

Virksomhet service og integrering.

Vedlegg