Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 04.06.2019

Svartype: Uten merknad

Svar fra Sørlandet sykehus HF

Høringen har vært sendt ut internt i Sørlandet sykehus til relevante avdelinger.

Det har ikke kommet noen høringsinnspill.