Forsiden

Høringssvar fra Longyearbyen lokalstyre

Dato: 27.05.2019

Svartype: Med merknad

Longyearbyen lokalstyre er enig med departementet at loven ikke skal gjelde på Svalbard.

Vennlig hilsen

Tone G. Sandnesaunet

Juridisk rådgiver

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

Næringsbygget

Postboks 350

9171 Longyearbyen

Mobiltlf.: +47 40 85 11 07

www.lokalstyre.no