Høringssvar fra Tolketjenesten i Bergen kommune

Dato: 04.06.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringsuttalelsen fra Tolketjesten i Bergen kommune.

Mvh

Charles Lindberg
Enhetsleder

Vedlegg