Høringssvar fra Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Dato: 27.04.2022

Høringsbrev forslag til direktiv om plikt til tilbørlig aktsomhet for bærekraft for virksomheter

Vedlagt følger høringsbrev i forbindelse med forslag til direktiv om plikt til tilbørlig aktsomhet for bærekraft for virksomheter. Uttalelsen er utarbeidet av stipendiat Line Gjerstad Tjelflaat ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Vedlegg