Høringssvar fra Norges Kristne Råd

Dato: 27.04.2022

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet om EU-kommisjonens forslag til due diligence-lovgivning

Norges Kristne Råd er paraplyorganisasjon for 25 kirke- og trossamfunn i Norge, samt fem økumeniske organisasjoner. Vi takker for muligheten for å delta i høringen.

Gjennom prosjektet «Global uke mot moderne slaveri» i Norges Kristne Råd arbeider kirkene i Norge for engasjere folk til å bidra i kampen mot moderne slaveri, og derunder utnyttelse i globale leverandørkjeder som vi er forbundet med. Vi har over lang tid fulgt arbeidet med åpenhetsloven og vi har levert to høringsinnspill til den. Vi er opptatt av at åpenhetsloven ikke må svekkes.

Norges Kristne Råd viser til høringsinnspill fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) og slutter oss til det.