Høringssvar fra Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Dato: 27.04.2022

Se vedlagt høringsinnspillet til Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Vedlegg