Høringssvar fra Forbrukertilsynet

Dato: 26.04.2022

Vedlagt er Forbrukertilsynets høringssvar om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937.

Vedlegg