Høringer

Høring - Forslag om lov om informasjonstilgang mm. for det eksterne utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for det eksterne utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2023