Høringssvar fra jorn.holme@domstol.no

Dato: 31.01.2021

Jeg vedlegger mitt brev av i dag som høringssvar til høring om ny lov om OVF - høringsnotat fra BFD.

Med hilsen

Jørn Holme

Vedlegg