Høringssvar fra Akademikerne i Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond