Forsiden

Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato: 01.10.2021

Vedlagt høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Vedlegg