Forsiden

Høringssvar fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Dato: 01.10.2021

Til: Kunnskapsdepartementet

Fra: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Frist: 2. oktober 2021

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 67 500 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv

Høring – forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Støtte til Unge Funksjonshemmede sitt høringssvar

HLF viser til høring nevnt over, og vi ønsker å støtte Unge Funksjonshemmede sitt høringssvar.

Deres vurderinger er viktige også for hørselshemmede studenter.

Hørselshemmede studenter

Vi viser spesielt til overskrift: kapittel 6 Universell utforming – i Unge Funksjonshemmede sitt høringssvar som peker på at det er langt mer enn fysiske barrierer som stenger studenter ute. For hørselshemmede studenter er det avgjørende med et universelt utformet lydmiljø som inkluderer god akustikk, tekniske løsninger for alle (herunder teleslynge), alt må tekstes herunder også alle digitale læringsarenaer.

Det er viktig at lydmiljøet er universelt utformet alle steder hvor studenter ferdes, dette vil også medføre et bedre psykososialt miljø for hørselshemmede studenter, og alle andre som også vil ha nytte av dette.

Med vennlig hilsen HLF

Vedlegg