Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137405

Dato: 02.07.2021

Jeg ønsker herved å dele mitt høringssvar i denne saken da det er en svært relevant sak for meg og mine studier. I 2020 fikk jeg en alvorlig sykdom, hjernebetennelse, som har ført til mange vansker og problemer, i form av språkvansker og hukommelse. Jeg studerer på BI og har søkt om å få tilrettelagt eksamen i form av enten hjemmeeksamen, eller å få ha med notater eller hjelpemidler på eksamen grunnet vansker med hukommelse etter denne hjernebetennelsen. Jeg har ikke bedt om en enklere eksamen, men eventuelt en annen eksamen tilpasset det å ha hjemmeeksamen eller å ha hjelpemidler på eksamen. Handelshøyskolen BI nekter å gi meg noe form for tilrettelegging i eksamen da de mener det er en "byrde" for dem, annet enn forlenget tid, noe jeg allerede har etter ADHD. En tilpasset form for eksamen vil gjøre det mulig for meg å fullføre høyere utdanning, men som det er nå har jeg ikke sjans til å bestå.