Forsiden

Høringssvar fra Universitetet i Sørøst-Norge

Dato: 01.10.2021

Universitetet i Sørøst-Norge viser til høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven. Vedlagt følger universitetets høringssvar vedrørende forslagene som knytter seg til endringer i universitets- og høyskoleloven.

Vennlig hilsen

Ann Marit Roterud Espe

Seniorrådgiver

Universitetet i Sørøst-Norge

Vedlegg