Forsiden

Høringssvar fra Nydalen vgs)

Dato: 19.02.2022

Svartype: Med merknad

Vi som skole (Nydalen vgs) støtter forslaget om å avlyse sentralt gitt skr eksamen, og godkjenne midlertidig avvik for at elever kan få vitnemål.

Vi mener imidlertid at lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan gå som normalt, elever trenger treningen og fagmiljøene (lærere, sensorer, skoleledere) erfaringen i fagfornyelsen.