Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 29.06.2020

Vedlagt følger administrativt behandlet høringssvar fra Bærum kommune.

Vedlegg