Høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag

Dato: 25.06.2020

Vedlagt følger høringsuttalelse om kompetanse i barnevernet, fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Vedlegg