Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Dato: 30.06.2020

Vedlagt følger Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst sitt høringssvar på forslag til endringer i barnevernloven; kompetanse i barnevernet, varslingsregler og bruk av sakkyndige i barnevernssaker.

Vedlegg