Høringssvar fra KS

Dato: 30.06.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringssvar fra KS; kompetanse i barnevernet, varslig til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Vennlig hilsen

Hanne Ingerslev

Vedlegg