Høringssvar fra Polonia

Dato: 29.05.2020

Svartype: Med merknad

Som leder for Polonia og medlem i RiO- Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Regiom Europa, Tyrkia og Afganistan ønsker jeg å presiserer at bruk av sakkyndige i Barnevernets saker bør reorganiseres, slik at det ikke er en og samme gruppe sakkyndige som oppnevnes samt at mann innfører muligheten til større kultursensitivitet, pols diaspora og øvrig østeuropeisk diaspora. Jeg skal definere eksakte behov fra denne målgruppen som jeg representarer i min neste e-post etter å ha avholdt et mte/Polonias koronavideokonferanse på tirsdag 2. juni kl. 17-18 på www.itvp.tv som er viet norsk barnevern. Vi tror det kan komme mange interessante synpunkter her. Følg med på direkten under "live" eller i etterkant som innspilling av videokonferansen på fb: itvp.tv Mvh Edith Stylo. Legger ved plakaten til denne Korona videokonferansen for polkakker i Norge- Polske barn og deres sitasjon. Bakrunn for dette webinaret er: Barnevern altså.

Barnevern er en institusjon som skaper mye uro blant polakker (Bivand Erdal & Lewicki 2016) uavhengig av personenes utdanningsbakgrunn, fordi det handler om mangel på kunnskap og systemforståelse, som arbeidsinnvandrere må finne fram til selv. De som er utsatt for fattigdom og sosial ekskludering har lite ressurser til å tilegne seg nødvendig kunnskap. Det er mange polske internettfora og media som sprer skrekkhistorier og bygger enda lengre avstand mellom målgruppen og offentlige institusjoner. Det finnes få tilbud som kan støtte polske innvandrere i møte med det offentlige, og det er få som benytter seg av de få eksisterende tiltakene. Derfor har vi i Polonia tenkt å ta opp dette tema i form av korona videokonferansen for polakker i Norge, spesielt i lys av koronakrisen der polske barna har vært spesielt utsatt for dobbel isolasjon isolasjon, borte fra skoler og barnehage, men også fra det norske samfunnet. Så vil vi selvsagt gratulere alle barn på Den Internasjonale Barnedagen 1 juni!!

Vedlegg