Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Dato: 25.06.2020

Vedr. høring om kompetanse i barnevernet. Vedlagt følger høringssvar fra UiB.

Mvh

Tove Steinsland

Vedlegg