Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 22.06.2020

Politisk vedtak fra Sandnes kommune ettersendes.

Vedlegg