Høringssvar fra Fokus på barnevernet

Dato: 26.06.2020

Høringssvar fra Fokus på Barnevernet.

Vi viser til høringene vedrørende endringer i barnevernloven knyttet til kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige.

Vårt høringssvar er innsendt som vedlegg.

I vedlegget forklarer vi hvorfor vi mener lovendringene er feil "medisin" i forhold til målet som er : Rett hjelp til rett barn til rett tid.

Med vennlig hilsen

Trond Rikard Ensby

Styreleder i Fokus på Barnevernet

Vedlegg