Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 17.06.2020

Svartype: Med merknad

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått innspill til høringen fra Landsgruppen av helsesykepleiere. Våre merknader er på et overordnet nivå.

Våre viktigste innspill:

  • Kravet om masterkompetanse, veiledning og veiledet praksis støttes.
  • Innføres mulighet for varsling, må denne være tydelig regulert, klart avgrenset og tilpasset barns behov.
  • Vi støtter departementets forslag til regulering av bruk av sakkyndige.

For fullstendig høringssvar viser vi til vedlegget.

Vedlegg