Høringssvar fra Akademikerforbundet

Dato: 30.06.2020

Vedlagt følger Høringsuttalelse - Varsling til fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått alvorlige lovbrudd

Vedlegg