Høringssvar fra Solør barneverntjeneste (Åsnes, Grue og Våler kommuner)