Høringssvar fra Fellesforbundet

Dato: 30.06.2020

Kompetanse i barneverntjenesten

Fellesforbundet organiserer ikke ansatte innenfor barneverntjenesten, men er på generelt grunnlag opptatt av kompetanse og kompetansekrav. Fellesforbundet mener at det er viktig at kravet til kompetanse ikke bare legger vekt på mastergrad, men at også yrkespraksis og fagbrev må verdsettes og kvalifisere til utøvelse av yrket.

Fellesforbundet mener at behovet for fagarbeideren ikke bør endre seg selv om kompetansebehovet og teknologien endrer seg. Lærefagene utvikles kontinuerlig og fagopplæringen er derfor vår aller viktigste utdanning.

I det øvrige støtter Fellesforbundet høringsuttalelsen til Fagforbundet.