Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 22.06.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Vedlegg