Høringssvar fra Kompetanse Norge

Dato: 19.06.2020

Svartype: Med merknad

Kompetanse Norge har vurdert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.