Høringssvar fra Sámi Klinihkka, Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS),