Høringssvar fra Akademikerforbundet

Dato: 30.06.2020

Vedlagt følger høringsuttalelse til Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernssaker.

Vedlegg