Høringssvar fra Organisasjonen for barnevernsforeldre

Dato: 30.06.2020

I forhold til varslingsregler i barnevernloven ønsker vi at forslaget i sin helhet forkastes.

Vedlegg