Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet