Høringssvar fra Unio

Dato: 30.06.2020

Høringssvaret fra Unio knytter seg til høringen om kompetanse i barnevernet. Se vedlegg.

Vedlegg