Høringssvar fra Sykehuset Telemark, Barne- og ungdomsklinikken

Dato: 30.06.2020

Vedlagt ligger høringssvarene fra Sykehuset Telemark, Barne- og ungdomsklinikken, på høringene om kompetanse i barnevernet og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Vi har ingen kommentarer til høringen om varslingsregler i barnevernloven.

Vedlegg