NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring.

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.10.2023