Høringssvar fra Ålesund kyrkjelege fellesråd

Dato: 28.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Ålesund kyrkjelege fellesråd.

Vedlegg