Høringssvar fra Stavanger kirkelige fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Stavanger kirkelige fellesråd ligger vedlagt

Vedlegg