Høringssvar fra Frøya sokn

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR på ny gravplasslov.

Vi er svært positive til åpning av mulighet for minnevegg, da dette har vært etterspurt hos oss og vil kunne øke gjenbruk av graver i større grad enn i dag samt framheve gravplasser som kulturminner.. Urnevegg er ikke et alternativ for oss, men vi ser de utfordringene som KA reiser i sitt høringssvar.

VI er positive til at lokale gravplassforvaltere skal kunne bestemme begrensningene i bruk på grunn av grunne områder uten å måtte gå om statsforvalteren.

Fester-leting er veldig arbeidskrevende. Det bør finnes gode løsninger her og de lokale gravplassmyndighetene bør ikke pålegges i lovs form noe som kan bli til dels umulig.

Vi støtter også at fjerning av gravminne gjøres på de lokale gravplassforvalternes regning, da det forenkler sletting av graver.