Høringssvar fra Notodden kirkelig fellesråd

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

Notodden kirkelig fellesråd har ikke behandlet saken, men Gravplassmyndigheten ved kirkevergen har følgende kommentarer:

Punkt 2.3 til og med punkt 7.3.4 har vi ingen kommentarer til og vi støtter forslaget.

Til punkt 7.4 «skal være identisk» identisk med folkeregisteret sine opplysninger? Om ja er dette strengere enn dagens praksis som tillater kallenavn på gravminnene. Jeg tror det vil være lurt å fortsatt akseptere kallenavn på gravminne.

Videre syns det å virke som om kravet til urne, «skal tåle oppbevaring i 100 år» kan være noe uklar. Om en urne ikke skulle tåle tidens tann, kan en vel se for seg at familien må erstatte den med ny urne, om den skal stå lenge. Jeg er usikker på om jeg som forvaltning klarer å skaffe urner som er garantert å tåle oppbevaring i 100 år.

Til punkt 8 vil vi ikke anbefale punkt 8.5.2.3 men alternativ 2 i punkt 8.5.2.4

Til punkt 8.5.3 anbefaler vi bruk av alternativ 1.

Punkt 9.2.3 er ok som det står. I disse tilfellene kan gravplasstyresmakta iverksette tiltak som grøfting og liknande for å betre forholda.

Punkt 9.3.3 - punkt 9.4.3 – punkt 10.4 – punkt 11.4 og punkt 12.4 har vi ingen kommentarer til og vi støtter forslaget.

Vennlig hilsen

Gravplassmyndigheten i Notodden

Håvard J. Russnes

Kirkeverge

Notodden kirkelig fellesråd

O.H. Holtasgate 21 (Adminiet øvre Tinfos)

3678 Notodden

Tlf. 35 02 04 00 – direkte 915 67 600