Høringssvar fra Moskenes kirkelige fellesråd

Dato: 01.10.2021

Svartype: Uten merknad