Høringssvar fra Frøya sokn

Dato: 26.09.2021

Svartype: Uten merknad