Høringssvar fra Øvre Eiker kirkelige fellesråd

Dato: 16.09.2021

Svartype: Med merknad

Øvre Eiker kirkelige fellesråd støtter forslagene til endringer i gravplassloven og gravplassforskriften.